francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Prenume
Prénom
Křestní jméno žadatele
Nume
Nom de famille
Příjmení žadatele
Data naşterii
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Locul naşterii
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Naţionalitate
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Stare civilă
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Necăsătorit
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Căsătorit
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Văduv
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresa
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnaziu
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Colegiu (la noi facultate)
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Grădiniţa (echivalent)
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ciclul primar
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Gimnaziu
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universitate
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiență de lucru la...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Internship/practică la...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Voluntariat la...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Cunoștințe PC.
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto