švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
Förnamn
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Efternamn
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
Gift
Mít manžela či manželku
χήρος/α
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
Förskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
Grundskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto