rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
Имя
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Фамилия
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
χήρος/α
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto