rumunsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
Prenume
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Nume
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
Data naşterii
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
Locul naşterii
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Naţionalitate
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
Stare civilă
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
Necăsătorit
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
Căsătorit
Mít manžela či manželku
χήρος/α
Văduv
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
Gimnaziu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Colegiu (la noi facultate)
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
Grădiniţa (echivalent)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
Ciclul primar
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
Gimnaziu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Universitate
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Experiență de lucru la...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
Internship/practică la...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
Voluntariat la...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Cunoștințe PC.
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto