německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
Vorname
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Nachname
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
verheiratet
Mít manžela či manželku
χήρος/α
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
Grundschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
Universität
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto