korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
이름
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
기혼
Mít manžela či manželku
χήρος/α
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
초등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
중등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
대학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto