italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
Nome
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Cognome
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
χήρος/α
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
Università
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto