francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Όνομα
Prénom
Křestní jméno žadatele
Επίθετο
Nom de famille
Příjmení žadatele
Ημερομηνία γέννησης
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Τόπος Γέννησης
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Οικογενειακή Κατάσταση
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Ελεύθερος/η
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Παντρεμένος/η
Marié(e)
Mít manžela či manželku
χήρος/α
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Διεύθυνση
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Τηλέφωνο
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Ιστοσελίδα
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Δημοτικό Σχολείο
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Γυμνάσιο
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Λύκειο
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Νηπιαγωγείο
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Νηπιαγωγείο
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Δημοτικό Σχολείο
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Γυμνάσιο
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Λύκειο
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Πανεπιστήμιο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Εργασιακή εμπειρία για...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Πρακτική άσκηση για...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Εθελοντική εργασία για...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Άδεια οδήγησης τύπου...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto