španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primeiro Nome
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Sobrenome
Apellido
Příjmení žadatele
Data de Nascimento
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Local de Nascimento
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidade
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Solteiro(a)
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Viúvo(a)
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Endereço
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefone
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Ensino Fundamental
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Ensino Médio
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Faculdade
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Escola Infantil
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ensino Fundamental
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ensino Médio
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidade
Universidad
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiência profissional em/ no /na...
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Estágio em/ no /na...
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabalho voluntário em/ no /na...
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bom conhecimento da língua ....
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluência em ....
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conhecimento de informática
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conhecimento em CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Carteira de motorista
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto