rumunsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primeiro Nome
Prenume
Křestní jméno žadatele
Sobrenome
Nume
Příjmení žadatele
Data de Nascimento
Data naşterii
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Local de Nascimento
Locul naşterii
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidade
Naţionalitate
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Stare civilă
Aktuální rodinný stav žadatele
Solteiro(a)
Necăsătorit
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Căsătorit
Mít manžela či manželku
Viúvo(a)
Văduv
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Endereço
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefone
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Ensino Fundamental
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Gimnaziu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Ensino Médio
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Faculdade
Colegiu (la noi facultate)
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Escola Infantil
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ensino Fundamental
Grădiniţa (echivalent)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ensino Médio
Ciclul primar
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Gimnaziu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidade
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiência profissional em/ no /na...
Experiență de lucru la...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Estágio em/ no /na...
Internship/practică la...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabalho voluntário em/ no /na...
Voluntariat la...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bom conhecimento da língua ....
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluência em ....
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conhecimento de informática
Cunoștințe PC.
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conhecimento em CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Carteira de motorista
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto