finsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primeiro Nome
Etunimi
Křestní jméno žadatele
Sobrenome
Sukunimi
Příjmení žadatele
Data de Nascimento
Syntymäaika
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Local de Nascimento
Syntymäpaikka
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidade
Kansallisuus
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
Siviilisääty
Aktuální rodinný stav žadatele
Solteiro(a)
Naimaton
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
Naimisissa
Mít manžela či manželku
Viúvo(a)
Leski
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Endereço
Osoite
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefone
Puhelin
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Sähköposti
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Verkkosivu
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Ensino Fundamental
Peruskoulu
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Yläkoulu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Ensino Médio
Lukio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Faculdade
Korkeakoulu
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Escola Infantil
Päiväkoti
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ensino Fundamental
Esikoulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ensino Médio
Peruskoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Lukio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidade
Korkeakoulu
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiência profissional em/ no /na...
Työkokemukseni...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Estágio em/ no /na...
Harjoitteluni...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabalho voluntário em/ no /na...
Vapaaehtoistyö...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bom conhecimento da língua ....
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluência em ....
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conhecimento de informática
Hyvät tietotekniikkataidot
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conhecimento em CAD / CAM.
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Carteira de motorista
Ajokortti luokka...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto