čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Primeiro Nome
名字
Křestní jméno žadatele
Sobrenome
Příjmení žadatele
Data de Nascimento
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Local de Nascimento
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nacionalidade
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Estado civil
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
Solteiro(a)
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
Casado(a)
已婚
Mít manžela či manželku
Viúvo(a)
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Endereço
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefone
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Ensino Fundamental
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Ensino Médio
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Faculdade
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Escola Infantil
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Ensino Fundamental
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Ensino Médio
小学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universidade
高等中学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Experiência profissional em/ no /na...
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Estágio em/ no /na...
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Trabalho voluntário em/ no /na...
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Bom conhecimento da língua ....
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Fluência em ....
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conhecimento de informática
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conhecimento em CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Carteira de motorista
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto