rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Imię
Имя
Křestní jméno žadatele
Nazwisko
Фамилия
Příjmení žadatele
Data urodzenia
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Miejsce urodzenia
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Obywatelstwo
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Stan cywilny
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Kawaler/Panna
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Żonaty/Zamężna
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Wdowiec/Wdowa
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres/Miejsce zamieszkania
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Numer telefonu
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Strona www
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Szkoła Podstawowa
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazjum
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegium
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Zerówka
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Детский сад
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Szkoła średnia
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Uniwersytet
Техникум/лицей
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Doświadczenie zawodowe w...
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktyka w...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Wolontariat w...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Biegłość w obsłudze komputera
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto