korejsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Imię
이름
Křestní jméno žadatele
Nazwisko
Příjmení žadatele
Data urodzenia
생년월일
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Miejsce urodzenia
출생지
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Obywatelstwo
국적
Stát, kde má žadatel občanství
Stan cywilny
결혼 여부
Aktuální rodinný stav žadatele
Kawaler/Panna
미혼
Neprovdaný, ani ve vztahu
Żonaty/Zamężna
기혼
Mít manžela či manželku
Wdowiec/Wdowa
미망인
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres/Miejsce zamieszkania
주소
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Numer telefonu
전화
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
이메일 (E mail)
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Strona www
웹 사이트
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Szkoła Podstawowa
초등학교
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazjum
중학교
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
고등학교
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegium
대학교
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Zerówka
유아 학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
초등학교
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
중등학교
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Szkoła średnia
식스-폼 컬리지
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Uniwersytet
대학교
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Doświadczenie zawodowe w...
...에서의 업무 경력
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktyka w...
...에서 인턴쉽
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Wolontariat w...
..에서의 봉사활동
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Biegłość w obsłudze komputera
컴퓨터 사용 능력이 있는
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Podstawowa znajomość CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
현재 ... 면허증 소지자
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto