francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Imię
Prénom
Křestní jméno žadatele
Nazwisko
Nom de famille
Příjmení žadatele
Data urodzenia
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Miejsce urodzenia
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Obywatelstwo
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Stan cywilny
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Kawaler/Panna
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Żonaty/Zamężna
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Wdowiec/Wdowa
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres/Miejsce zamieszkania
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Numer telefonu
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Strona www
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Szkoła Podstawowa
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Gimnazjum
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Kolegium
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Zerówka
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Szkoła średnia
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Uniwersytet
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Doświadczenie zawodowe w...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktyka w...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Wolontariat w...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Dobra znajomość w mowie i piśmie...
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Biegłość w obsłudze komputera
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto