thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Voornaam
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Achternaam
นามสกุล
Příjmení žadatele
Geboortedatum
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geboorteplaats
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationaliteit
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Burgerlijke staat
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
Ongehuwd
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gehuwd
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
Weduwe/Weduwnaar
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefoon
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Basisschool
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Junior highschool
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Middelbare school
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hoger onderwijs
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kleuterschool
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Basisschool
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Middelbare school
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universiteit
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Werkervaring bij ...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage bij ...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vrijwilligerswerk bij ...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Goede computervaardigheden
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kennis van CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Rijbewijs categorie ...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto