německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Voornaam
Vorname
Křestní jméno žadatele
Achternaam
Nachname
Příjmení žadatele
Geboortedatum
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geboorteplaats
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationaliteit
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
Burgerlijke staat
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
Ongehuwd
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gehuwd
verheiratet
Mít manžela či manželku
Weduwe/Weduwnaar
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefoon
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Basisschool
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Junior highschool
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Middelbare school
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hoger onderwijs
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kleuterschool
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Basisschool
Grundschule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Middelbare school
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universiteit
Universität
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Werkervaring bij ...
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage bij ...
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vrijwilligerswerk bij ...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Goede computervaardigheden
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kennis van CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Rijbewijs categorie ...
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto