francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Voornaam
Prénom
Křestní jméno žadatele
Achternaam
Nom de famille
Příjmení žadatele
Geboortedatum
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geboorteplaats
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationaliteit
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Burgerlijke staat
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Ongehuwd
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gehuwd
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Weduwe/Weduwnaar
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefoon
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Basisschool
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Junior highschool
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Middelbare school
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hoger onderwijs
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kleuterschool
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Basisschool
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Middelbare school
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universiteit
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Werkervaring bij ...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage bij ...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vrijwilligerswerk bij ...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Goede computervaardigheden
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kennis van CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Rijbewijs categorie ...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto