esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Voornaam
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Achternaam
Familinomo
Příjmení žadatele
Geboortedatum
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geboorteplaats
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationaliteit
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
Burgerlijke staat
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
Ongehuwd
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gehuwd
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
Weduwe/Weduwnaar
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefoon
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Basisschool
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Junior highschool
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Middelbare school
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hoger onderwijs
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kleuterschool
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Basisschool
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Middelbare school
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universiteit
Liceo
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Werkervaring bij ...
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage bij ...
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vrijwilligerswerk bij ...
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Goede computervaardigheden
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kennis van CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Rijbewijs categorie ...
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto