dánsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Voornaam
Fornavn
Křestní jméno žadatele
Achternaam
Efternavn
Příjmení žadatele
Geboortedatum
Fødselsdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geboorteplaats
Fødselssted
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nationaliteit
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
Burgerlijke staat
Civilstatus
Aktuální rodinný stav žadatele
Ongehuwd
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Gehuwd
Gift
Mít manžela či manželku
Weduwe/Weduwnaar
Enke/enkemand
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adres
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefoon
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Hjemmeside
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Basisschool
Folkeskole
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Junior highschool
Gymnasium
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Middelbare school
Gymnasium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hoger onderwijs
Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Kleuterschool
Børnehave
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Basisschool
Folkeskole
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Middelbare school
Gymnasium
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Sixth-Form College
Studenterkursus
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universiteit
Universitet
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Werkervaring bij ...
Arbejdserfaring hos...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stage bij ...
Praktikplads hos...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Vrijwilligerswerk bij ...
Frivilligt arbejde hos...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Flydende både skriftligt og verbalt
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Goede computervaardigheden
Computerkyndig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kennis van CAD / CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Rijbewijs categorie ...
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto