thajsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
ชื่อขึ้นต้น
Křestní jméno žadatele
Nachname
นามสกุล
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
วันเกิด
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
สถานที่เกิด
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
สัญชาติ
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
สถานะแต่งงาน
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
โสด
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Mít manžela či manželku
verwitwet
เป็นหม้าย
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
ที่อยู่
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
อีเมล
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
เว็บไซต์
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
โรงเรียนประถม
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
โรงเรียนมัธยมต้น
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
โรงเรียนมัธยมปลาย
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
มหาวิทยาลัย
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
โรงเรียนสอนทารก
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
การศึกษาสายวิชาชีพ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
มหาวิทยาลัย
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
การฝึกงานที่...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
งานอาสาสมัครที่...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto