řecky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Όνομα
Křestní jméno žadatele
Nachname
Επίθετο
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Ημερομηνία γέννησης
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Τόπος Γέννησης
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Ελεύθερος/η
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Παντρεμένος/η
Mít manžela či manželku
verwitwet
χήρος/α
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Διεύθυνση
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Τηλέφωνο
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Ιστοσελίδα
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
Δημοτικό Σχολείο
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Γυμνάσιο
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Λύκειο
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Πανεπιστήμιο
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
Νηπιαγωγείο
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Δημοτικό Σχολείο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Γυμνάσιο
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Λύκειο
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Εργασιακή εμπειρία για...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Πρακτική άσκηση για...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Εθελοντική εργασία για...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Άδεια οδήγησης τύπου...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto