nizozemsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Voornaam
Křestní jméno žadatele
Nachname
Achternaam
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Geboortedatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Geboorteplaats
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Nationaliteit
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Burgerlijke staat
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Ongehuwd
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Gehuwd
Mít manžela či manželku
verwitwet
Weduwe/Weduwnaar
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adres
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefoon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
Basisschool
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Junior highschool
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Middelbare school
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Hoger onderwijs
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Kleuterschool
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
Basisschool
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Middelbare school
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Universiteit
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Werkervaring bij ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Stage bij ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Vrijwilligerswerk bij ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
Goede computervaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Rijbewijs categorie ...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto