japonsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
名前
Křestní jméno žadatele
Nachname
名字
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
誕生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
配偶者の有無
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
独身
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
既婚
Mít manžela či manželku
verwitwet
独身
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
現住所
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
電話番号
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
メールアドレス
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
ウェブサイト
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
小学校
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
中学校
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
高等学校
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
幼児学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
小学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
中学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
シックス・フォーム・カレッジ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
・・・・で働いた経験があります。
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
パソコンを使いこなせます。
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
・・・・の免許を保有しています。
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto