italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Nome
Křestní jméno žadatele
Nachname
Cognome
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
verwitwet
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Università
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto