hindsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
नाम
Křestní jméno žadatele
Nachname
कुलनाम
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
जन्म दिन
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
जन्म स्थान
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
राष्ट्र
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
वैवाहिक स्थिति
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
अविवाहित
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
विवाहित
Mít manžela či manželku
verwitwet
विधुर/विधवा
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
पता
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
टेलीफोन नंबर
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
ई-मेल
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
वेबसाईट
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
विद्यालय
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
विद्यालय
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
महाविद्यालय
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
विश्वविद्यालय
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
बालवाड़ी
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
विद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
महाविद्यालय
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
विश्वविद्यालय
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
... में अनुभव
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
... में प्रशिक्षुता
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
... में अवैतनिक काम
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
कंप्यूटर में साक्षर
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD / CAM से परिचित
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto