francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Prénom
Křestní jméno žadatele
Nachname
Nom de famille
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Marié(e)
Mít manžela či manželku
verwitwet
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto