finsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Etunimi
Křestní jméno žadatele
Nachname
Sukunimi
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Syntymäaika
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Syntymäpaikka
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Kansallisuus
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Siviilisääty
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Naimaton
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Naimisissa
Mít manžela či manželku
verwitwet
Leski
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Osoite
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Puhelin
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Sähköposti
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Verkkosivu
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
Peruskoulu
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Yläkoulu
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Lukio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Korkeakoulu
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Päiväkoti
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
Esikoulu
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Peruskoulu
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Lukio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Korkeakoulu
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Työkokemukseni...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Harjoitteluni...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Vapaaehtoistyö...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
Hyvät tietotekniikkataidot
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Ajokortti luokka...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto