esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Nachname
Familinomo
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
verwitwet
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Liceo
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto