česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vorname
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Nachname
Příjmení
Příjmení žadatele
Geburtsdatum
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Geburtsort
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Staatsangehörigkeit
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
Familienstand
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
ledig
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
verheiratet
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
verwitwet
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Adresse
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
Email
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Grundschule
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Mittelstufenschule
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Oberstufenschule
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Hochschule
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Vorschule
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Grundschule
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
weiterführende Schule
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Oberstufenkolleg
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Universität
Vyšší střední škola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Arbeitserfahrung bei...
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Praktikum bei...
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... fließend in Wort und Schrift
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
gute Computer-Kenntnisse
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Kenntnisse in CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Führerschein Klasse...
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto