rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vezetéknév
Имя
Křestní jméno žadatele
Vezetéknév
Фамилия
Příjmení žadatele
Születési dátum
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Születési hely
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Állampolgárság
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
Családi állapot
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
Egyedülálló
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
Házas
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
Özvegy
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Cím
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Honlap
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Általános iskola
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Középiskola
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Középiskola / Gimnázium
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Főiskola
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Óvoda / Bölcsöde
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Óvoda
Детский сад
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Általános iskola
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Középiskola
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Gimnázium / Középiskola
Техникум/лицей
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Egyetem
Университет
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Munkatapasztalat a ....
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Szakmai gyakorlat a ...
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Önkéntes munka a ...
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Írásban és szóban is jó ....
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Folyékony írásban és szóban is ...
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Alapvető számítógépes ismeretek
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ismeretek
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... típusú jogosítvány
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto