francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Vezetéknév
Prénom
Křestní jméno žadatele
Vezetéknév
Nom de famille
Příjmení žadatele
Születési dátum
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Születési hely
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Állampolgárság
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Családi állapot
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Egyedülálló
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Házas
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Özvegy
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Cím
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefon
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Honlap
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Általános iskola
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Középiskola
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Középiskola / Gimnázium
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Főiskola
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Óvoda / Bölcsöde
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku dva a čtyři mezi
Óvoda
École primaire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Általános iskola
Collège
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Középiskola
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Gimnázium / Középiskola
Université
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Egyetem
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Munkatapasztalat a ....
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Szakmai gyakorlat a ...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Önkéntes munka a ...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Írásban és szóban is jó ....
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Folyékony írásban és szóban is ...
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Alapvető számítógépes ismeretek
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM ismeretek
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
... típusú jogosítvány
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto