rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Имя
Křestní jméno žadatele
Фамилия
Příjmení žadatele
생년월일
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
미망인
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Детский сад
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Техникум/лицей
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto