portugalsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Primeiro Nome
Křestní jméno žadatele
Sobrenome
Příjmení žadatele
생년월일
Data de Nascimento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Local de Nascimento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Nacionalidade
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
Solteiro(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
Casado(a)
Mít manžela či manželku
미망인
Viúvo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Endereço
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Telefone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Ensino Fundamental
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Ensino Médio
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
Faculdade
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Escola Infantil
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Ensino Fundamental
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
Ensino Médio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Universidade
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Experiência profissional em/ no /na...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Estágio em/ no /na...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Trabalho voluntário em/ no /na...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Bom conhecimento da língua ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluência em ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conhecimento de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
Conhecimento em CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
Carteira de motorista
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto