německy | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Vorname
Křestní jméno žadatele
Nachname
Příjmení žadatele
생년월일
Geburtsdatum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Geburtsort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Staatsangehörigkeit
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Familienstand
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
ledig
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
verheiratet
Mít manžela či manželku
미망인
verwitwet
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Grundschule
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Mittelstufenschule
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Oberstufenschule
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
Hochschule
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Vorschule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Grundschule
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
weiterführende Schule
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Oberstufenkolleg
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Universität
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Arbeitserfahrung bei...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Praktikum bei...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
... fließend in Wort und Schrift
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
gute Computer-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
Kenntnisse in CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
Führerschein Klasse...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto