maďarsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Vezetéknév
Křestní jméno žadatele
Vezetéknév
Příjmení žadatele
생년월일
Születési dátum
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Születési hely
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Állampolgárság
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Családi állapot
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
Egyedülálló
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
Házas
Mít manžela či manželku
미망인
Özvegy
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Cím
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Honlap
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Általános iskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Középiskola
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Középiskola / Gimnázium
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
Főiskola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Óvoda / Bölcsöde
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Óvoda
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
Általános iskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Középiskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Gimnázium / Középiskola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Munkatapasztalat a ....
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Szakmai gyakorlat a ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Önkéntes munka a ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Írásban és szóban is jó ....
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Folyékony írásban és szóban is ...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
Alapvető számítógépes ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
CAD / CAM ismeretek
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
... típusú jogosítvány
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto