japonsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
名前
Křestní jméno žadatele
名字
Příjmení žadatele
생년월일
誕生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
配偶者の有無
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
独身
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
既婚
Mít manžela či manželku
미망인
独身
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
現住所
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
電話番号
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
メールアドレス
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
ウェブサイト
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
小学校
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
中学校
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
高等学校
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
幼児学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
小学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
中学校
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
シックス・フォーム・カレッジ
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
大学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
・・・・で働いた経験があります。
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
・・・・でのインターンシップを行いました。
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
パソコンを使いこなせます。
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
CAD/ CAMの知識
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
・・・・の免許を保有しています。
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto