italsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Nome
Křestní jméno žadatele
Cognome
Příjmení žadatele
생년월일
Data di nascita
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Luogo di nascita
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Nazionalità
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Stato Civile
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
Celibe (m) / Nubile (f)
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
Coniugato/a
Mít manžela či manželku
미망인
Vedovo/a
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Indirizzo
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Telefono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Scuola Elementare
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Scuola Media
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Scuola Media Superiore
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
Università
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Asilo (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Scuola Elementare (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
Scuola Secondaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Scuola Superiore (solo in UK)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Università
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Esperienze lavorative presso...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Stagista presso...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Lavoro come volontario...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Comprensione orale e scritta buona in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conoscenze informatiche buone
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
Licenza / Patente di guida tipo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto