esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Familinomo
Příjmení žadatele
생년월일
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
미망인
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Liceo
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto