čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
名字
Křestní jméno žadatele
Příjmení žadatele
생년월일
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
已婚
Mít manžela či manželku
미망인
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
小学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
高等中学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto