česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

이름
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Příjmení
Příjmení žadatele
생년월일
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
출생지
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
국적
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
결혼 여부
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
미혼
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
기혼
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
미망인
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
주소
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
전화
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
이메일 (E mail)
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
웹 사이트
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
초등학교
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
중학교
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
고등학교
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
대학교
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
유아 학교
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
초등학교
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
중등학교
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
식스-폼 컬리지
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
대학교
Vyšší střední škola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
...에서의 업무 경력
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
...에서 인턴쉽
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
..에서의 봉사활동
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
컴퓨터 사용 능력이 있는
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAM 사용 능력
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
현재 ... 면허증 소지자
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto