švédsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名前
Förnamn
Křestní jméno žadatele
名字
Efternamn
Příjmení žadatele
誕生日
Födelsetid
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Födelseort
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Nationalitet
Stát, kde má žadatel občanství
配偶者の有無
Civilstånd
Aktuální rodinný stav žadatele
独身
Ogift
Neprovdaný, ani ve vztahu
既婚
Gift
Mít manžela či manželku
独身
Änkling/Änka
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
現住所
adressen
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
電話番号
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
メールアドレス
E-post
Aktuální e-mailová adresa žadatele
ウェブサイト
Hemsida
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学校
Grundskola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
中学校
Grundskola (mellanstadiet)
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高等学校
Gymnasiet
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
Högskola/Universitet
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
幼児学校
Dagis
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学校
Förskola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学校
Grundskola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
シックス・フォーム・カレッジ
Gymnasiet
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Skola för elever i sixth form
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
・・・・で働いた経験があります。
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
・・・・でのインターンシップを行いました。
Praktikplats hos ...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Volontärarbete i ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Skriver och talar ... flytande
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
パソコンを使いこなせます。
Datakunnig
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAMの知識
Erfarenhet av CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
・・・・の免許を保有しています。
Jag besitter ett ...-körkort.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto