rusky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

名前
Имя
Křestní jméno žadatele
名字
Фамилия
Příjmení žadatele
誕生日
Дата рождения
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
出生地
Место рождения
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
国籍
Гражданство
Stát, kde má žadatel občanství
配偶者の有無
Семейное положение
Aktuální rodinný stav žadatele
独身
холост/незамужем
Neprovdaný, ani ve vztahu
既婚
Женат/замужем
Mít manžela či manželku
独身
Вдовец/вдова
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
現住所
Адрес
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
電話番号
Телефон
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
メールアドレス
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
ウェブサイト
Сайт
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
小学校
Начальная школа
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
中学校
Средняя школа
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
高等学校
Старшая школа
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
大学
университетский колледж
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
幼児学校
Ясли
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
小学校
Детский сад
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
中学校
Начальная школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
シックス・フォーム・カレッジ
Средняя школа
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
大学
Техникум/лицей
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
・・・・で働いた経験があります。
Опыт работы в...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
・・・・でのインターンシップを行いました。
Стажировка в...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Волонтерская практика в ...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Хорошо владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Свободно владею (устный, письменный)
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
パソコンを使いこなせます。
Со знанием компьютера
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD/ CAMの知識
Со знанием CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
・・・・の免許を保有しています。
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto