španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Nome
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
Cognome
Apellido
Příjmení žadatele
Data di nascita
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Luogo di nascita
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nazionalità
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
Stato Civile
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
Celibe (m) / Nubile (f)
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Coniugato/a
Casado(a)
Mít manžela či manželku
Vedovo/a
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Indirizzo
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefono
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Scuola Elementare
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Scuola Media
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Scuola Media Superiore
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Università
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Asilo (solo in UK)
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Scuola Elementare (solo in UK)
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Scuola Secondaria
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Scuola Superiore (solo in UK)
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Università
Universidad
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Esperienze lavorative presso...
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stagista presso...
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Lavoro come volontario...
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Comprensione orale e scritta buona in...
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conoscenze informatiche buone
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto