francouzsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Nome
Prénom
Křestní jméno žadatele
Cognome
Nom de famille
Příjmení žadatele
Data di nascita
Date de naissance
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Luogo di nascita
Lieu de naissance
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nazionalità
Nationalité
Stát, kde má žadatel občanství
Stato Civile
Statut marital
Aktuální rodinný stav žadatele
Celibe (m) / Nubile (f)
Célibataire
Neprovdaný, ani ve vztahu
Coniugato/a
Marié(e)
Mít manžela či manželku
Vedovo/a
Veuf / veuve
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Indirizzo
Adresse
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefono
Téléphone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Courriel
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Site internet
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Scuola Elementare
École primaire
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Scuola Media
Collège
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Scuola Media Superiore
Lycée
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Università
Université
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Asilo (solo in UK)
Classe préparatoire
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Scuola Elementare (solo in UK)
École primaire
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Scuola Secondaria
Collège
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Scuola Superiore (solo in UK)
Lycée
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Università
Université
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Esperienze lavorative presso...
Stage chez...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stagista presso...
Stage chez...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Lavoro come volontario...
Volontariat chez...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Comprensione orale e scritta buona in...
... lu, écrit, parlé
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... lu, écrit, parlé couramment
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conoscenze informatiche buone
Initié à l'informatique
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Licenza / Patente di guida tipo...
Titulaire du permis B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto