esperantsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Nome
Antaŭnomo
Křestní jméno žadatele
Cognome
Familinomo
Příjmení žadatele
Data di nascita
Naskiĝdato
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Luogo di nascita
Naskiĝejo
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nazionalità
Ŝtataneco
Stát, kde má žadatel občanství
Stato Civile
Edzecostato
Aktuální rodinný stav žadatele
Celibe (m) / Nubile (f)
Senedza
Neprovdaný, ani ve vztahu
Coniugato/a
Edziĝinta
Mít manžela či manželku
Vedovo/a
Vidvo/vidvino
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Indirizzo
Adreso
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefono
Telefonnumero
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
Retpoŝto
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Retpaĝaro
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Scuola Elementare
Malalta lernejo
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Scuola Media
Gimnazio
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Scuola Media Superiore
Liceo
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Università
Kolegio
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Asilo (solo in UK)
Infanejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Scuola Elementare (solo in UK)
Malalta lernejo
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Scuola Secondaria
Meza lernejo
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Scuola Superiore (solo in UK)
Gimnazio
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Università
Liceo
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Esperienze lavorative presso...
Labora sperto ĉe...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stagista presso...
Staĝo ĉe...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Lavoro come volontario...
Volontula laboro ĉe...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Comprensione orale e scritta buona in...
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conoscenze informatiche buone
Legoscia en komputilo
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Licenza / Patente di guida tipo...
Kondukpermesilo...
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto