česky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Nome
Křestní jméno
Křestní jméno žadatele
Cognome
Příjmení
Příjmení žadatele
Data di nascita
Datum narození
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Luogo di nascita
Místo narození
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nazionalità
Národnost
Stát, kde má žadatel občanství
Stato Civile
Rodinný stav
Aktuální rodinný stav žadatele
Celibe (m) / Nubile (f)
Svobodný(á)
Neprovdaný, ani ve vztahu
Coniugato/a
Ženatý/Provdaná
Mít manžela či manželku
Vedovo/a
Ovdovělý(á)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Indirizzo
Adresa
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefono
Telefon
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Scuola Elementare
Základní škola
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Scuola Media
Základní škola, 2. stupeň
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Scuola Media Superiore
Střední škola
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Università
Vysoká škola
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Asilo (solo in UK)
Jesle
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Scuola Elementare (solo in UK)
Přípravná škola
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Scuola Secondaria
Základní škola, 1. stupeň
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Scuola Superiore (solo in UK)
Střední škola
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Università
Vyšší střední škola
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Esperienze lavorative presso...
Pracovní zkušenost v ...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stagista presso...
Stáž v...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Lavoro come volontario...
Dobrovolnická práce v...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Comprensione orale e scritta buona in...
Dobrá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Plynulá znalost slovem i písmem
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conoscenze informatiche buone
Počítačově gramotný
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Licenza / Patente di guida tipo...
Řidičský průkaz B
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto