anglicky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

Nome
First Name
Křestní jméno žadatele
Cognome
Surname
Příjmení žadatele
Data di nascita
Date of Birth
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
Luogo di nascita
Place of Birth
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
Nazionalità
Nationality
Stát, kde má žadatel občanství
Stato Civile
Marital Status
Aktuální rodinný stav žadatele
Celibe (m) / Nubile (f)
Single
Neprovdaný, ani ve vztahu
Coniugato/a
Married
Mít manžela či manželku
Vedovo/a
Widowed
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
Indirizzo
Address
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
Telefono
Phone
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
E-mail
E-Mail
Aktuální e-mailová adresa žadatele
Website
Website
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
Scuola Elementare
Elementary School
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
Scuola Media
Middle School
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
Scuola Media Superiore
High School
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
Università
College
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
Asilo (solo in UK)
Infant School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
Scuola Elementare (solo in UK)
Junior School
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
Scuola Secondaria
Secondary School
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
Scuola Superiore (solo in UK)
Sixth-Form College
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
Università
University
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
Esperienze lavorative presso...
Work experience at…
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
Stagista presso...
Internship at…
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
Lavoro come volontario...
Voluntary work at…
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

Comprensione orale e scritta buona in...
Good understanding of both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluency in both written and spoken…
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
Conoscenze informatiche buone
Computer literate
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
Licenza / Patente di guida tipo...
Currently holding a full…driver's license.
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto