španělsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

नाम
Primer nombre
Křestní jméno žadatele
कुलनाम
Apellido
Příjmení žadatele
जन्म दिन
Fecha de nacimiento
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
जन्म स्थान
Lugar de nacimiento
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
राष्ट्र
Nacionalidad
Stát, kde má žadatel občanství
वैवाहिक स्थिति
Estado civil
Aktuální rodinný stav žadatele
अविवाहित
Soltero(a)
Neprovdaný, ani ve vztahu
विवाहित
Casado(a)
Mít manžela či manželku
विधुर/विधवा
Viudo(a)
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
पता
Dirección
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
टेलीफोन नंबर
Teléfono
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
ई-मेल
Email
Aktuální e-mailová adresa žadatele
वेबसाईट
Página Web
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
विद्यालय
Escuela Primaria
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
विद्यालय
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
महाविद्यालय
Secundaria
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
विश्वविद्यालय
Universidad
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
बालवाड़ी
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
विद्यालय
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
विद्यालय
Escuela Secundaria
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
महाविद्यालय
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
विश्वविद्यालय
Universidad
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... में अनुभव
Experiencia laboral en...
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
... में प्रशिक्षुता
Pasantía en...
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
... में अवैतनिक काम
Trabajo voluntario en...
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Buena comprensión oral y escrita de...
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluidez oral y escrita en...
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
कंप्यूटर में साक्षर
Conocimientos de informática
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM से परिचित
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto