čínsky | Fráze - Přihláška | Životopis

Životopis - Osobní údaje

नाम
名字
Křestní jméno žadatele
कुलनाम
Příjmení žadatele
जन्म दिन
生日
Datum a rok, kdy se žadatel narodil
जन्म स्थान
出生地
Jméno místa, kde byl žadatel narozen
राष्ट्र
国籍
Stát, kde má žadatel občanství
वैवाहिक स्थिति
婚姻状况
Aktuální rodinný stav žadatele
अविवाहित
单身
Neprovdaný, ani ve vztahu
विवाहित
已婚
Mít manžela či manželku
विधुर/विधवा
丧偶
Svobodný(á) kvůli smrti svého chotě/své choti
पता
地址
Přesné místo, kde žadatel v současnosti žije
टेलीफोन नंबर
电话
Telefonní číslo, kde může být žadatel zastižen
ई-मेल
电子邮箱
Aktuální e-mailová adresa žadatele
वेबसाईट
网址
Osobní nebo firemní webová adresa žadatele

Životopis - Vzdělání

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardní americký formát pro dosažené vzdělání
विद्यालय
小学
Nejnižší škola formálního vzdělání v USA, pro děti ve věku mezi šesti a jedenáct roků
विद्यालय
初中
Škola v USA mezi základní školou a střední školou pro děti ve věku jedenáct a čtrnáct roků
महाविद्यालय
高中
Škola v USA po 2. stupni základní školy pro děti ve věku od čtrnácti do osmnácti let
विश्वविद्यालय
大学
Název v USA pro úroveň vzdělávání vysokých škol
बालवाड़ी
托儿所
Název ve VB pro vzdělávání ve věku od čtyř do sedmi let
विद्यालय
幼儿学校
Název ve VB pro vzdělání mezi sedmi a deseti lety
विद्यालय
小学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi deseti a šestnácti let
महाविद्यालय
中学
Název ve VB pro vzdělávání ve věku mezi šestnácti a osmnácti let
विश्वविद्यालय
高等中学
Název ve VB pro úroveň vzdělávání vysokých škol

Životopis - Pracovní zkušenosti

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Příklad standardního způsobu, jakým stylem se má vypsat profesní historie
... में अनुभव
在...的工作经历
Používá se k prezentaci práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí
... में प्रशिक्षुता
在...的实习经历
Používá se k prezentaci dočasné práce, prováděné s cílem získat poznatky nebo zkušenosti v určitém pracovním prostředí. Termín je často používán, když člověk po určitou dobu pracuje v zahraničí
... में अवैतनिक काम
在...的志愿者服务工作
Používá se k prezentaci neplacené páce, obvykle podniknuté za účelem pomoci lidem v nouzi

Životopis - Další kvalifikace

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
良好的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má slušnou úroveň v daném jazyce
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
流利的书面和口语表达能力
Používá se k ukázání, že uchazeč má plynulou znalost v určitém jazyce
कंप्यूटर में साक्षर
通晓计算机技能
Používá se k ukázání, že kandidát umí použít všechny základní funkce počítače
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
出色的交流/谈判/表达能力
Používá se k ukázání, že kandidát je dobrý v komunikaci / vyjednávání / prezentování
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Používá se k ukázání, že kandidát má hluboké znalosti o tom, jak používat všechny programy sady Microsoft Office a HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Používá se k ukázání, že uchazeč má předchozí znalosti o tom, jak používat slovní procesor, tabulkový procesor, databázové a prezentační programy
CAD / CAM से परिचित
熟悉CAD/CAM
Používá se k ukázání, že kandidát může ovládat počítačový designový software
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
目前持有...驾驶执照
Používá se ke zmínění, že kandidát může legálně řídit auto